Yatırım harcamaları bahar döneminde yüzde 26,3 arttı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) verilerine göre, büyüklük grupları itibarıyla, 2020 yılında yapılan brüt yatırım harcamalarının bir önceki yıla göre artış oranı, üretimde çalışan sayısı 50 ile 249 arasında olan işyerleri (BG2), üretimde çalışan sayısı 250 ile 499 arasında olan işyerleri (BG3), üretimde çalışan sayısı 500 ve üzerinde olan işyerleri (BG4) için sırasıyla yüzde 33,2, yüzde 34,4 ve yüzde 18,6 ile güz döneminde öngörülenden daha yüksek gerçekleşti. Yatırım harcamalarında alt kalemler bazında 2020’de yıllık en yüksek artış yüzde 23,1 ile makine ve ekipmanlarında, arsa-arazi, bina ve alt yapı ile maddi olmayan duran varlıklarda sırasıyla yüzde 19,4 ve yüzde 14,4 artış gerçekleşti. Alt kalemlerde yapılan yatırım harcamaları iş yerlerinin büyüklük grupları itibarıyla değerlendirildiğinde, en yüksek artış BG2 ve BG3 için makine ve ekipmanlarında, BG4 için ise arsa-arazi, bina ve alt yapı kaleminde oldu. Bahar dönemi anketi sonuçlarına göre, 2021 yılında yapılması öngörülen yatırım harcamalarının bir önceki yıla göre artış oranının yüzde 44,4 ile güz döneminde öngörülenden daha düşük düzeyde kaldı. Türkiye genelinde 2021 yılında yapılması öngörülen yatırım harcamalarındaki gelişmeler alt kalemlerde yıllık bazda en yüksek artış beklentisi yüzde 50,7 ile makine ve ekipmanlarda, maddi olmayan duran varlıklar ile arsa-arazi, bina ve alt yapı kalemlerinde ise sırasıyla yüzde 41,4 ve yüzde 29,5 artış öngörüldü. 2021 yılında alt kalemlerde yapılması öngörülen yatırım harcamaları işyerlerinin büyüklük grupları itibarıyla yıllık bazda en yüksek artış beklentisi makine ve ekipman kaleminde oldu.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir