Daha az ödeyerek emeklilik fırsatı

Daha az ödeyerek emeklilik fırsatı

Prim borcunu ödeyemeyen BAĞ-KUR’luların prim borçları muhtelif zamanlarda çıkartılan kanunlarla silindi. Silinen prim borçlarını kapsayan sigortalılık süreleri de donduruldu. 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel...