Resmi Gazete’de bugün neler var?(13 Nisan 2023 Resmi Gazete kararları)

CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ

– Olağanüstü hal kapsamında afet ve acil durum yönetimi alanında alınan bazı tedbirlere dair Cumhurbaşkanlığı kararnamesi

CUMHURBAŞKANI KARARLARI

– Trabzon ili, Of ilçesi, Eskipazar mahallesi sınırları içinde bulunan sınır ve koordinatları gösterilen sahada yer alan özel mülkiyete konu taşınmazların, “İlk İşyerim Projesi” kapsamında ihtiyaç duyulan yapılaşmanın ivedilikle sağlanması amacıyla Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından acele kamulaştırılması hakkında karar

– Sivas ili, Zara ilçesi, Ahmet Başyurt mahallesi sınırları içinde bulunan sınır ve koordinatları gösterilen sahada yer alan özel mülkiyete konu taşınmazların, “100.000 Sosyal Konut Projesi” kapsamında ihtiyaç duyulan yapılaşmanın ivedilikle sağlanması amacıyla Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından acele kamulaştırılması hakkında karar

– İzmir ilinde kurulacak Örlemiş RES (Yardımcı kaynak GES) elektrik üretim tesisi için gerekli olan taşınmazların, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından acele kamulaştırılması hakkında karar

– Adıyaman ili, Besni ilçesi, Ciritmeydanı mahallesinde ilan edilen riskli alan içerisinde bulunan taşınmazların, çoğunluğu imar mevzuatına aykırı olan, afet riski taşıyan, genel asayiş ve güvenlik yönünden sakınca teşkil eden yapıların tasfiye edilerek ulaşım ve altyapısıyla birlikte fen ve sanat kurallarına uygun, sağlıklı ve güvenli yaşam alanlarının oluşturulması amacıyla Besni Belediye Başkanlığı tarafından acele kamulaştırılması hakkında karar

– Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu (Kınalı-Malkara otoyolu kesimi) Projesi kapsamında bazı taşınmazların Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılması hakkında karar

– Balıkesir ili, Ayvalık ilçesi sınırları içinde bulunan Cunda Adası doğal sit alanının koruma statüsünün yeniden değerlendirilmesi sonucunda, gösterilen alanın kesin korunacak hassas alan olarak tescil ve ilan edilmesi hakkında karar

– Kocaeli Şehir Hastanesi tramvay hattı projesi kapsamında ihtiyaç duyulan taşınmazların Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı (Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü) tarafından acele kamulaştırılması hakkında karar

– Bazı taşınmazların, Konya Organize Sanayi Bölgesi VI. ilave 1. Kısım genişleme alanında her türlü alt ve üst yapıların ivedilikle tamamlanarak yatırımcıların acil parsel tahsisi taleplerinin karşılanması amacıyla Konya Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı tarafından acele kamulaştırılması hakkında karar

– Kolludere Barajı ve Sulaması Projesi kapsamında belirtilen taşınmazların Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılması hakkında karar

– 6306 sayılı kanun kapsamında hak sahiplerince bankalardan kullanılacak kredilere sağlanacak faiz desteğine ilişkin kararda değişiklik yapılmasına dair karar

– Tekirdağ ili, Çorlu ilçesinde bulunan ve ekli haritada sınırları gösterilen alanların Kutes Metal Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Tekirdağ Özel Endüstri Bölgesi olarak ilan edilmesi hakkında karar

– Afyonkarahisar ili Çay ve Bolvadin İçme Suyu Arıtma Tesisi Birliği’nin kurulması hakkında karar

– Merkezi Balıkesir ili, Sındırgı ilçesinde olmak üzere “Doğal Şehirler Birliği”nin kurulması hakkında karar

– Sakarya ilinde yapılacak olan aktif karbon üretim tesisi yatırımına proje bazlı devlet yardımı verilmesine ilişkin kararın yürürlüğe konulması hakkında karar

– Sınır ticaretinin düzenlenmesine ilişkin kararda değişiklik yapılmasına dair karar

– Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ile ilgili kararlar

HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU KARARLARI

– Hâkimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesinin 12/04/2023 tarihli ve 868, 869 sayılı kararları

YÖNETMELİKLER

– İyonlaştırıcı radyasyon ve radyonüklit kullanılarak sunulan sağlık hizmetleri hakkında yönetmelik

– Turizm tesislerinin niteliklerine ilişkin yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmelik

TEBLİĞ

– İthalatta korunma önlemlerine ilişkin tebliğ

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir