Mart ayı finansal hizmetler güven endeksi açıklandı

Mart ayı finansal hizmetler güven endeksi açıklandı

Posted by
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından mart ayına ilişkin Finansal Hizmetler İstatistikleri ve Finansal Hizmetler Güven Endeksi (FHGE) verisi paylaşıldı. Finansal sektörde faaliyet gösteren 155 kuruluşun yanıtlarından elde edilen anket sonuçlarına göre, endeks martta 8,1 puan azalarak 165,3 seviyesine geriledi. Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, son üç aydaki iş durumu, son üç aydaki hizmetlere olan talep ile gelecek üç aydaki hizmetlere olan talep beklentisi olmak üzere tüm alt endeksler endeksi azalış yönünde etkiledi. İş durumu ve hizmetlere olan talebe ilişkin değerlendirmelere göre, son üç ayda iş durumunda iyileşme olduğu yönündeki değerlendirmeler bir önceki aya kıyasla zayıfladı. Son üç ayda hizmetlere olan talepte artış olduğu yönündeki değerlendirmeler ile gelecek üç ayda hizmetlere olan talepte artış olacağı yönündeki beklentiler de zayıfladı. Finansal-hizmetler İstihdama ilişkin değerlendirmelere göre, son üç aydaki istihdamda azalış olduğunu bildirenler lehine olan seyir güçlendi, gelecek üç ayda istihdamda artış olacağını bekleyenler lehine olan seyir ise bir miktar zayıfladı. 2022 yılı Mart ayında, NACE Rev.2 sektör sınıflamasına göre “Finans ve Sigorta Faaliyetleri” sektöründe güven endeksleri alt sektörler itibarıyla değerlendirildiğinde, “64-Finansal Hizmet Faaliyetleri (sigorta ve emeklilik fonları hariç)”, “65-Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Fonları (zorunlu sosyal güvenlik hizmetleri hariç)” ve “66-Finansal Hizmetler ile Sigorta Faaliyetleri için Yardımcı Faaliyetler” sektörleri bir önceki aya göre sırasıyla 8, 7,2 ve 29,4 puanlık azalış kaydetti.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.