İstikrarla büyümeye devam

Son 21 yılda yaşadığı siyasi istikrar sayesinde Türkiye ekonomisi 4,5 kat büyüdü. AK Parti hükümetleri döneminde Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) 201 milyar dolardan 905 milyar dolara, kişi başına gelir ise 4 bin 249 dolardan 10 bin 655 dolara yükseldi. Ekonominin ana kalemlerinin tamamında benzer yükselişlere imza atan Türkiye, önümüzdeki beş yılda da istikrarla büyümesini sürdürecek.

AK Parti’nin Seçim Beyannamesinde ekonomiye ilişkin önemli bir vizyon ortaya konuldu. Önceki gün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından “Yarın Değil Hemen Şimdi” mottosuyla açıklanan Seçim Beyannamesinde Türkiye ekonomisinin 1 trilyon 500 milyar dolarlık büyüklüğe ulaştırılması hedefi dikkat çekti. Beyannamede 2024-2028 döneminde Gayrisafi Yurt İçi Hasıla’dan kişi başına düşen gelirin 16 bin dolara yükseltilmesi hedefleniyor.

İSTİKRARLI VE GÜÇLÜ EKONOMİ

“İstikrarlı ve Güçlü Ekonomi” başlığı altında yer alan ekonomik vaatler bölümünde, “Güçlü, büyük ve bağımsız Türkiye’nin teminatı, ekonomimizin sürdürülebilir, kapsayıcı, insan odaklı ve dengeli büyümesidir. Güven ve istikrar içinde, rekabetçi bir ortamda büyümeye ve istihdam üretmeye devam edeceğiz. Bu kapsamda, yatırım, istihdam, üretim ve ihracat yoluyla yapısal cari açık sorununu ortadan kaldıracak politikalarımızı kalıcı bir şekilde hayata geçireceğiz” vurgusu var.

TÜRKİYE, ÜST GELİR GRUBUNA

Türkiye’yi üst gelir grubuna yükseltecek hedeflerin sıralandığı beyannamede, yüzde 5,5 büyüme ortalamasıyla yola devam kararlılığı şöyle dile getiriliyor: “Sürekli ve güçlü büyüme hedefiyle, Türkiye’nin önündeki fırsat penceresini kullanarak, 2024-2028 dönemi arasında yıllık ortalama yüzde 5,5 seviyesinde büyüme ile 2028 yıl sonunda 1,5 trilyon dolar milli gelir büyüklüğüne ve 16 bin dolarlık kişi başı gelir düzeyine ulaşmayı hedefliyoruz.”

İSTİHDAM DOSTU BÜYÜME

İstihdam dostu büyüme hedefi doğrultusunda, genç nüfusun yoğun olduğu bölgeler öncelikli olmak üzere, emek yoğun sektörleri destekleme devam edecek. Rekabet gücünün yüksek olduğu geleneksel sektörler yenilikçiliğe dayalı bir ekosistemle daha verimli hale getirilecek. Teknoloji yoğun yüksek katma değerli sektörlerin ekonomideki payını artırarak Türkiye daha rekabetçi bir konuma getirilecek. Finansal alanda yapılacak yeniliklerle girişimcilik ekosistemi destekleri sürdürülecek. Gençler başta olmak üzere, iyi projesi olup sermayeye ihtiyaç duyan kesimler güçlü bir şekilde teşvik edecek.

GÜÇLÜ EKONOMİ EKİBİ VURGUSU

Beyannamede seçimlerden sonra oluşacak yeni kabinede güçlü bir ekonomi ekibinin görev üstleneceği vurgusu dikkat çekti: “14 Mayıs seçimleri sonrasında oluşacak yeni kabine içinde yine güçlü bir ekonomi ekibi görev üstlenecektir. AK Parti’nin 20 yılı aşkın birikimini ve dinamizmini yansıtacak olan ekonomi ekibimiz etkin bir koordinasyon içinde görev icra edecektir. Ekonomi ekibimiz kamu, özel kesim ve sivil toplum ile diyalog ve istişare içinde makroekonomik politika çerçevemizi güncelleyecek, yeni şartlara ve ihtiyaçlara göre alınması gereken tedbirleri kamuoyu ile paylaşacaktır.”

6 milyon kişilik ek istihdam

2022 yılı sonu itibarıyla 32 milyon civarında olan toplam istihdam 6 milyon artışla 2028 yıl sonunda 38 milyona yükseltme ve işsizlik oranını yüzde 7’nin altına indirilmesi hedefi için bir dizi adım atılacak. Kadınlar ve gençler başta olmak üzere özel politika gerektiren grupların işgücü piyasasına girişleri hızlandırılacak. Güvenceli esnek çalışma biçimleri hayata geçirilecek. Kadınlarda istihdam oranını yüzde 35’in, işgücüne katılma oranını yüzde 40’ın üzerine çıkarılacak. Kayıtdışılıkla mücadele mekanizmaları güçlendirerek, 2028 yılında kayıtdışı istihdamın payını yüzde 20’nin altına çekilecek.

Yeni eylem planı hazırlığı

Öngörülebilir, şeffaf ve etkili politikalar setinin kararlı bir siyasi irade ile hayata geçirilmesi için 5 yılın yol haritası niteliğinde, çalışmalarını yürüttüğümüz Ekonomi Eylem Planı uygulamaya konacak. Yeni dönemde de Ekonomik ve Sosyal Konsey düzenli aralıklarla toplanacak ve buradan çıkan öneriler ilgili kurumlar tarafından hayata geçirilecek.

EKONOMİDE YENİ DÖNEM HEDEFLERİ

* Yıllık ortalama büyüme: % 5,5

* Gayrisafi Yurt İçi Hasıla: 1,5 trilyon dolar

* Kişi başına gelir: 16 bin dolar

* İstihdam: 38 milyon kişi

* Yapay zeka alanında çalışan: 50 bin kişi

* İşsizlik: %7

* İhracat: 400 milyar dolar

* Savunma sanayii ihracatı: 15 milyar dolar

* Turist sayısı: 90 milyon kişi

* Turizm geliri: 100 milyar dolar

* Elektrikte kurulu güç: 135 bin megavat

* Ar-Ge harcaması/Milli Gelir: % 2

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*