Dünya Bankası’ndan ‘yeşil büyüme’ için 341 milyon dolarlık kredi

Dünya Bankası, sürdürülebilir tarım sektörünü desteklemek ve ülkenin çeşitli illerinde iklime uyumlu teknolojilerin ve uygulamaların kullanılmasını teşvik etmek amacıyla Türkiye’ye sağlanacak olan 341,27 milyon dolar krediyi onayladı. Dünya Bankası’ndan yapılan açıklamaya göre, bu kredi, Türkiye İklim Akıllı ve Rekabetçi Tarımsal Büyüme Projesi (TUCSAP) kapsamında kullanılacak. TUCSAP, yaklaşık 14 milyon hektarlık bir alanı kapsayan toprak ve arazi bilgilerinin daha iyi toplanmasına ve kullanılmasına, hayvan hastalıkları takip ve teşhis olanaklarının geliştirilmesine ve kaynak verimliliğini iyileştirmek ve zararlı karbon emisyonlarını azaltmak için kullanılan teknolojilerin uygulamaya konulmasına yardımcı olacak. Dünya Bankası ndan yeşil büyüme için 341 milyon dolarlık kredi #1 Projeden 80 binden fazla çiftçi, hizmet sağlayıcı ve veteriner doğrudan yararlanacak. TUCSAP, tarım sektörünün uzun vadeli sürdürülebilir büyümesine katkıda bulunacak, gençler için iş fırsatları sağlayacak, dış göçün önlenmesine katkıda bulunacak ve kırsal alanlarda refah düzeyini yükseltecek. Proje kadınların eğitimlere ve tarımsal danışmanlık destek hizmetlerine katılımlarını teşvik ederek, finansman fırsatlarına erişimi iyileştirerek ve toplumsal cinsiyet eşitliği ile ilgili analizlerin ve politika oluşturmanın kolaylaştırılması için veriler üreterek toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin ortadan kaldırılmasına da katkıda bulunacak.

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.