CHP, Seçim Kanunu’nun iptali için AYM’ye başvurdu

CHP, Milletvekili Seçimi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’da seçim kurullarını düzenleyen 5 ve 6, cumhurbaşkanını propaganda yasakları dışında tutan 11 ve seçim kurullarının 3 ay içerisinde yenilenmesini öngören 12’nci maddelerinin iptali için hazırladığı dilekçeyi AYM’ye teslim etti. 

Dilekçede, “Kanunun 5, 6, 11 ve 12’nci maddeleriyle 298 sayılı Kanun’da yapılan değişiklikler başta demokratik hukuk devleti ve seçim güvenliği ilkeleri olmak üzere; Anayasa’nın 2, 5, 11, 13, 14, 17, 36, 37, 67, 68, 79, 138’inci maddelerine aykırı olması sebebiyle; telafisi imkansız zararlar ortaya çıkacağı için, iptal davası sonuçlanıncaya kadar ivedilikle yürürlüklerinin durdurulmasına ve iptallerine karar verilmesi talep edilmektedir” denildi.

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.